HOẠT ĐỘNG NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN SƠN

Thực hiện Kế hoạch số176/KH-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019; Công văn số 472/SGD&ĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo, công văn cố 113/PGD ngày 1/4/2019 về việc tổ chức tham gia các hoạt động ngày sách Việt Nam.

HOẠT ĐỘNG  NGÀY HỘI ĐỌC SÁCH  TRƯỜNG TIỂU HỌC XUÂN SƠN

Thực hiện Kế hoạch số176/KH-UBND ngày 28/3/2019 của UBND tỉnh Nghệ An về việc tổ chức Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2019; Công văn số 472/SGD&ĐT-VP của Sở Giáo dục và Đào tạo, công văn cố 113/PGD ngày 1/4/2019 về việc tổ chức tham gia các hoạt động ngày sách Việt Nam.

Để hưởng ứng Ngày Sách Việt Nam, trường Tiểu học Xuân Sơn tổ chức họp bàn và xây dựng   kế hoạch tổ chức các hoạt động ngày sách Việt Nam.

 

Ảnh: Hiệu trưởng triển khai kế hoạch về tổ chức Ngày hội đọc sách.

 

Vào thứ 2 hàng tuần nhà trường tổ chức cho học sinh thi  tuyên truyền đọc sách.

 

Ảnh: Học sinh thi tuyên tryền đọc sách vào sáng thứ 2 đầu tuần

            

             Chuyên môn phối hợp với Đội và cán bộ thư viện Phát động phong trào đọc sách trong thư viện nhà trường; tổ chức các câu lạc bộ về sách với các hoạt động ngoại khóa. Đẩy mạnh hoạt động mô hình thư viện sân trường, thư viện hành lang, lớp học. Tổ chức hoạt động ngoài giờ lên lớp với chủ đề “ Ngày hội đọc”  bằng các hoạt động: Triển lãm sách, tuyên truyền sách, sân khấu hóa, kể chuyện theo sách…

 

 

Ảnh: Đọc sách ở sân trường

 

 

Ảnh: Học sinh đọc sách tại thư viện hành lang

 

 

 

 

 

 

Ảnh: Học sinh đọc sách trong giờ ra chơi.

 

 

Ảnh: Phối hợp Liên đội tổ chức Hoạt động NGLL chủ đề “ Ngày hội đọc”

 

  • Phát động phong trào quyên góp để xây dựng tủ sách nhà trường: Kết quả thu được 495 cuốn sách

Phải nói rằng hoạt động “ ngày hội đọc” của trường tiểu học Xuân Sơn diễn ra rất sôi nổi, thu hút tất cả giáo viên, học sinh và rất nhiều phụ huynh cũng tích cực hưởng ứng.

                                          HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                         Nguyễn Thị Hợp

Bài viết liên quan